Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Στρατηγικές για την Άσκηση & τη Διατροφή
Τα 30 τελευταία χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραματικά. Σύμφωνα με δήλωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, το έτος 2000 η παχυσαρκία ήταν «η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία που αντιμετώπιζε η Δύση». Μερικά χρόνια αργότερα η κατάσταση παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση.
 
Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα διατροφής που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος είναι ότι 600 εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν, την ίδια στιγμή που 310 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από παχυσαρκία. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε., πάνω από το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού είναι υπέρβαρο, με το 20-30% των ενηλίκων να κατατάσσεται στους παχύσαρκους. Στην Ελλάδα, το 27,5% των ανδρών και το 38,1% των γυναικών είναι υπέρβαροι.
 

Όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν λύσεις ή να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις για αυτή την κατάσταση που είναι κοινωνικά και οικονομικά επιζήμια (στην παχυσαρκία αντιστοιχεί το 2-7% των συνολικών δαπανών μιας αναπτυγμένης χώρας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), ενώ ανησυχητική είναι και η έλλειψη πρόβλεψης για τις μελλοντικές γενιές.

 

Αν και ορισμένα κράτη µέλη εφαρμόζουν ήδη εθνικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης στον κλάδο της διατροφής, της σωματικής άσκησης και της υγείας, απαιτείται παράλληλα και κοινοτική δράση, η οποία μπορεί να υποστηρίξει και να συμπληρώσει τις εν λόγω δραστηριότητες, να προωθήσει το συντονισμό τους, καθώς και να συμβάλει στον προσδιορισμό και στη διάδοση ορθών πρακτικών προκειμένου οι υπόλοιπες χώρες να επωφεληθούν από την αποκτηθείσα εμπειρία.

 

Στη συγκεκριμενη ενότητα σας παρουσιάζουμε τις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές που αφορύν σε θέματα άσκησης, διατροφής και υγείας.