Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.), υγεία δεν είναι απλά η έλλειψη ασθένειας αλλά "μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κινητικής ευεξίας". Τα τελευταία χρόνια, η καθημερινή σωματική δραστηριότητα των περισσότερων παιδιών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του "τρόπου ζωής" τους (φροντιστήρια, ξένες γλώσσες κ.α.), πράγμα που σημαίνει ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο είναι συχνά η μόνη μορφή άσκησης που κάνουν.
 
Φυσική Δραστηριότητα
Αυτή η παρατηρούμενη "υποκινητικότητα" των παιδιών, λόγω έλλειψης άσκησης, τα οδηγεί βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σε προβλήματα υγείας όπως ατροφίες του μυϊκού συστήματος, αύξηση του λιπώδους ιστού στο σώμα, μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα.
 
Διατροφή
Τα προβλήματα που οφείλονται στη μειωμένη δραστηριότητα (άσκηση) μεγενθύνονται και από την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. Η σταδιακή εγκατάλειψη της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής και η κατανάλωση τροφών φτωχών σε θρεπτική αξία χαρακτηρίζουν δυστυχώς το σύγχρονο τρόπο διατροφής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα τα ελληνόπουλα είναι από τα πλέον παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Επίσης, όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητή η σημασία της διατροφής στην προαγωγή της υγείας.
 
Η Έρευνα
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα, το Τ.Ε.Φ.Α.Α.- Π.Θ. υλοποίησε σχετική έρευνα στο σχολικό πληθυσμό της Δυτικής Θεσσαλίας, με στόχο την ανίχνευση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά:
  • Στην παιδική παχυσαρκία (μετρήσεις σωματικής μάζας, αναστήματος, υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος).
  • Στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών (με ειδικά κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο).
  • Στη φυσική δραστηριότητα των παιδιών (με ειδικά κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο).