Αναλυτική περιγραφή του προγράμματος

Επιστημονικό προσωπικό

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επιστήμονες - καθηγητές του ΤΕΦΑΑ - ΠΘ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και επιστήμονες - επαγγελματίες σχετικοί με την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός τελειόφοιτων καθηγητών φυσικής αγωγής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, θα συνδράμουν επικουρικά στην πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Χορηγοί Προγράμματος