Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Εθνικές στρατηγικές
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγιεινή Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγιεινή Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως ένας αποτελεσματικός οδηγός στην προσπάθεια επίλυσης και αντιμετώπισης του διατροφικού προβλήματος και των διατροφικών διαταραχών που απειλούν την υγεία του ελληνικού λαού και ως το κατάλληλο σχέδιο για την προώθηση μιας υγιεινής διατροφής, ανάλογης της μεσογειακής παράδοσης και του πολιτισμού των Ελλήνων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της υγιεινής διατροφής, που θα περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και οργανωτικών παρεμβάσεων, με ενιαίο συντονισμό, συνοδευόμενο από μια διαρκή διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. Το Σχέδιο Δράσης για την Υγιεινή Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο περιλαμβάνει άλλα 15 σχέδια δράσης.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης από εδω.pdf_icon_1

 
Διατροφικές Οδηγίες για Ενήλικες του Ανώτατου Ειδικού Επιστημονικού Συμβουλίου Υγείας
Μετά από απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Επιστημονικού Συμβουλίου Υγείας (ΑΕΕΣΥ), το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλαβε να συντάξει προσχέδιο διατροφικών οδηγιών για τους Έλληνες, με σκοπό την αναφορά, σε πρώτη φάση, στις ανάγκες των κατά τεκμήριο υγιών ενηλίκων. Στη σύνταξη του προσχεδίου συνέβαλαν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με συντονιστική ευθύνη των ιατρών Α. Τριχοπούλου και Π. Λάγιου.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των διατροφικων οδηγιών του ΑΕΕΣΥ από εδώ.pdf_icon_1
 
Διατροφικές Στάσεις, Αντιλήψεις & Συνήθειες των Ελλήνων Πολιτών
Η Έρευνα «Διατροφικές Στάσεις, Αντιλήψεις και Συνήθειες των Ελλήνων Πολιτών», πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, με σκοπό τη διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού, στα θέματα της διατροφής. Η εν λόγω έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2023 ατόμων, ηλικίας 15 ετών και άνω, σε δύο κύματα. Διερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες του γενικού πληθυσμού, οι στάσεις απέναντι στη Μεσογειακή διατροφή, οι στάσεις απέναντι στην κατανάλωση και τη συντήρηση των τροφίμων, την παρασκευή των γευμάτων, καθώς και ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Η έρευνα κάλυψε γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτης. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής έρευνας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (2007) από εδώ.pdf_icon_1
 
PorGrow (Policy Options for The Growing Challenge of Obesity): Ελληνική εθνική έκθεση διερεύνησης στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας
Το PorGrow αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που έχει στόχο τη διερεύνηση των στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επιδημίας της παχυσαρκίας. Διοργανώτρια χώρα υπήρξε η Αγγλία ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Φιλανδία. Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσει, με τη λήψη συνεντεύξεων από ένα ευρύ φάσμα φορέων σε κάθε χώρα-μέλος του προγράμματος, μία σειρά από πιθανές στρατηγικές που μπορούν να καταπολεμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολυσύνθετο πρόβλημα της παχυσαρκίας τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτές τις στρατηγικές θα μπορέσουν τόσο οι χώρες-μέλη της ΕΕ όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσουν στο πρόβλημα της παχυσαρκίας που έχει πάρει επιδημικές τάσεις και στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα PorGrow διεκπεραιώθηκε στην Ελλάδα από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ως πρόγραμμα Νέας και Ανερχόμενης Επιστήμης και Τεχνολογίας (NEST-Insight Project).

Μπορείτε να δειτε το πλήρες κείμενο της σχετικής έκθεσης του προγράμματος PorGrow από εδώ.pdf_icon_1
 
Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Ο υφυπουργός υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έχοντας υπόψη την ανάγκη καθορισμού των προϊόντων, που πρέπει να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία, με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών όρισε μέσω του ΦΕΚ 1183 / 31-08-2006 τ. Β΄ τον κατάλογο προϊόντων που πρέπει να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων, των λυκείων και των νυχτερινών λυκείων της ελληνικής επικράτειας.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κέιμενο της σχετικής υγειονομικής διάταξης απο εδώ.pdf_icon_1
 
Ερμηνευτική εγκύκλιος της Υγειονομικής Διάταξης αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης μιας Εθνικής Διατροφικής Πολιτικής και μετά την έκδοση σχετικής Υγειονομικής Διάταξης αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ο Υφυπουργός Υγείας εξέδωσε σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υγειονομικής διάταξης.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από εδώ.pdf_icon_1