Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Αξιολόγηση συνηθειών φυσικής δραστηριότητας & υγιεινής διατροφής
Μετά την ολοκλήρωση των σωματομετρικών αξιολογήσεων οι μαθητές συμπλήρωσαν ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, κλειστού και ανοιχτού τύπου οι οποίες αξιολογούσαν τις συνήθειες αλλά και γνώσεις των παιδιών σε θέματα άσκησης και διατροφής.
Μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συνηθειών άσκησης & διατροφής.
pdf_icon_1