Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Δοκιμασίες

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιηθηκαν αφορούσαν στην αξιολόγηση της σωματικής μάζας και του αναστήματος, με απώτερο στόχο τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος, αλλά και στην καταγραφή των συνηθειών και γνώσεων των μαθητών σε θέματα άσκησης και διατροφής.