Αξιολόγηση

weigh

Σύμβουλος άσκησης

ex2

Σύμβουλος διατροφής

simvoulos_diatrofis

Συνταγές Υγείας

0008360487w-1024x1280
Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τμήμα του σχολικού πληθυσμού της Δυτικής Θεσσαλίας και στόχο είχε την αξιολόγηση του δείκτη μάζας σώματος παράλληλα με τον έλεγχο των συνηθειών και γνώσεων των μαθητών σε θέματα διατροφής και άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, 15% των μαθητών της Ε΄τάξης 32 δημοτικών σχολείων των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, συμμετείχαν σε μετρήσεις σωματικής μάζας και αναστήματος, συμπληρώνοντας παράλληλα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο το οποίο ανίχνευε τις διατροφικές συνήθειες και αξιολογούσε τις γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση.