Πατήστε στους αριθμούς ώστε να δείτε τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Αν χρειαστείτε βοήθεια, πατήστε στο "Βοήθεια" για να σας δοθεί ένα γράμμα. Όταν ολοκληρώσετε το σταυρόλεξο πατήστε "Έλεγχος" για να ελεγθούν οι απαντήσεις σας.
          1          
       2             
  3                  
4              5        
                  
                  
  6                  
            7    8      
                  
                  
    9   10               
                  
                  
11